Rubriky
Blog

Psychedelika a jejich vliv na léčbu alkoholismu

Jedním z netradičních přístupů k léčbě obtíží s alkoholem je využití psychedelik. Spojení témat závislostí a psychedelik je poslední dobou opět dost diskutované. Již ustupuje názor, že příčiny závislosti jsou jen biologické, odborníci se stále více přiklánějí k tzv. bio-psycho-socio-spirituálnímu modelu (přičina závislostí může být psychologického, sociálního i spirituálního původu nebo kombinací jednotlivých aspektů). Závislost lze považovat za možný důsledek již dříve vzniklých duševních potíží.

Rubriky
Blog

Nejen muchomůrka červená

V českých (ale nejen českých) atlasech hub se rozsáhle píše o jedovatosti muchomůrky červené. Ví o ní každý – je to houba s typickým, velmi snadno rozpoznatelným vzhledem a v mysli každého dítěte představuje symbol lesního nebezpečí skrývajícího se v podrostu.

Rubriky
Blog

Co je a co není šíření toxikomanie? Otázka za milion dolarů

Šíření toxikomanie je jedním z tzv. drogových trestných činů zakotvených v § 287 trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), jehož účelem je ochrana společnosti proti možnému ohrožení, které vyplývá ze zneužívání jiných návykových látek než alkoholu.

Rubriky
Blog

Psychedelika snižují riziko sebevraždy

Psychedelika jsou široce zkoumanou skupinou látek. Navzdory snadno dostupným výsledkům výzkumů o nich ovšem panuje v populaci celá řada mýtů. Tyto mýty jsou již dávno vyvráceny tvrdými vědeckými daty, přesto se stále někdy objevují a bohužel jsou čas od času dokonce šířeny i na akademické půdě.

Rubriky
Blog

Ayahuaskový šamanismus

Zjevnému náboženskému užívání přírodních psychedelik (entheogenů) bezesporu vévodí americký dvojkontinent. Současnou entheogenní religiozitu domorodých národů zde představují původní i inovované podoby domorodého šamanismu: především užívání rostlinné směsi ayahuaska v Amazonii a kaktusu peyotl od Mexika až po Kanadu. Zdejší šamani mají entheogeny za „rostlinné učitele“ a prostředky komunikace se světem duchů.

Rubriky
Blog

Mohou psychedelika pomoci v léčbě hraniční poruchy osobnosti?

Psychedelické látky jsou známé pro svůj potenciál léčit deprese, úzkosti či např. závislosti. Jak je to ale s léčbou poruch osobnosti? A co je to vlastně osobnost?

Rubriky
Blog

Psychedelika a jejich kombinace s jinými psychoaktivními látkami

Klasická psychedelika (pro potřeby tohoto článku užívám nejpřijímanější a nejstriktnější definici psychedelik jakožto agonistů serotoninového 5-HT2A receptoru) vyvolávají mocné změny ve vědomí, s nimiž čtenáři tohoto blogu jsou nejspíše dobře seznámeni. Méně rozšířené je ovšem povědomí o efektech psychedelik, pokud se kombinují s různými jinými látkami.

Rubriky
Blog

Množství větší než malé: co vlastně zrušil Ústavní soud v květnu 2021?

Psychedelickou komunitou zarezonoval nález Ústavního soudu z května letošního roku (1), neboť tento zrušil část ustanovení trestního zákoníku týkající se rostlin a hub obsahujících omamnou nebo psychotropní látku.

Rubriky
Blog

Psychedelika a paliativní péče

Lidi s diagnózou život ohrožující nemoci často trápí extrémně nepříjemné emoce, pro které jen těžko hledáme jméno a úlevu. Pro tzv. existenciální distres je charakteristická úzkost, deprese, beznaděj a ztráta životního smyslu. Standardní psychiatrické léky příliš nepomáhají. Klasická psychoterapie potřebuje dlouhý čas, aby byla účinná. Přitom aktuální klinické studie poskytují přesvědčivé doklady, že psychedeliky asistovaná psychoterapie přináší relativně rychlé zmírnění existenciálního distresu u lidí s onkologickým onemocněním.

Rubriky
Blog

Psychedelika a jejich nebezpečné interakce

Nejužívanější psychedelika (LSD, psilocybin, DMT a meskalin) nejsou fyzicky nebezpečná. Tento fakt je poměrně široce známý, méně rozšířené je ovšem povědomí o bezpečnosti či nebezpečnosti různých jejich kombinací s jinými látkami, ačkoliv k nim v komunitě jejich uživatelů dochází poměrně často.