Rubriky
Blog

Příprava na psychedelickou vlnu: psychedelické poradenství a integrace

Do psychoterapeutické praxe přichází Viktor. Je mu 22 let a studuje VŠE. Rád by zkusil lysohlávky. Domnívá se, že by mu mohla psychedelická zkušenost pomoci zvládnout aktuální krizi. Cítí se depresivní, studium mu nedává moc smysl. Není si jistý, jak naložit se svou budoucností.

Rubriky
Blog

Kazuistika: Jeden člověk a 40 000 tablet extáze. Kolik už je příliš? A za jakou cenu?

Kolik pilulí extáze je příliš? Jedna za celý život? Jedna za rok? Jedna měsíčně? Týdně? A co takhle jedna za den? Jedna ráno, v poledne a večer? Je možné, že jste svou dělící čáru již v průběhu těchto návrhů vytyčili.

Případ, o kterém dnes píšu, překračuje všechny tyto hranice. Dnes se seznámíme s kazuistikou muže, který konzumoval až 25 tablet extáze denně. Celkově za svůj život snědl zhruba 40 000 tablet extáze (sic!). Přestože se tato kazuistika objevila v roce 2006, stále se jedná o případ doposud největšího oficiálně zaznamenaného množství zkonzumované extáze jedním člověkem.

Rubriky
Blog

Co můžeme najít v blotteru a proč si na to dávat pozor

Blottery jsou malé, obvykle čtverečkové papírky, napuštěné nějakou aktivní látkou a posléze vysušené. Typicky se užívají držením pod jazykem, takže ona látka projde skrz sliznici do krve. V mysli většiny veřejnosti jsou pevně spojené s LSD, nejznámějším z psychedelik, avšak ve skutečnosti se na nich může vyskytovat celá řada substancí, z nichž některé mohou být i vyloženě nebezpečné.

Rubriky
Blog

Nejen muchomůrka červená

V českých (ale nejen českých) atlasech hub se rozsáhle píše o jedovatosti muchomůrky červené. Ví o ní každý – je to houba s typickým, velmi snadno rozpoznatelným vzhledem a v mysli každého dítěte představuje symbol lesního nebezpečí skrývajícího se v podrostu.

Rubriky
Blog

Psychedelika snižují riziko sebevraždy

Psychedelika jsou široce zkoumanou skupinou látek. Navzdory snadno dostupným výsledkům výzkumů o nich ovšem panuje v populaci celá řada mýtů. Tyto mýty jsou již dávno vyvráceny tvrdými vědeckými daty, přesto se stále někdy objevují a bohužel jsou čas od času dokonce šířeny i na akademické půdě.

Rubriky
Blog

Psychedelika a jejich kombinace s jinými psychoaktivními látkami

Klasická psychedelika (pro potřeby tohoto článku užívám nejpřijímanější a nejstriktnější definici psychedelik jakožto agonistů serotoninového 5-HT2A receptoru) vyvolávají mocné změny ve vědomí, s nimiž čtenáři tohoto blogu jsou nejspíše dobře seznámeni. Méně rozšířené je ovšem povědomí o efektech psychedelik, pokud se kombinují s různými jinými látkami.

Rubriky
Blog

Psychedelika a jejich nebezpečné interakce

Nejužívanější psychedelika (LSD, psilocybin, DMT a meskalin) nejsou fyzicky nebezpečná. Tento fakt je poměrně široce známý, méně rozšířené je ovšem povědomí o bezpečnosti či nebezpečnosti různých jejich kombinací s jinými látkami, ačkoliv k nim v komunitě jejich uživatelů dochází poměrně často.

Rubriky
Blog

Testování drog na festivalech nezvyšuje tendence lidí je užívat

Australská vláda se dlouhodobě brání návrhům provozovat testovací stánky na hudebních festivalech a podobných akcích jednoduchým argumentem, že by to vedlo k rozšíření užívání drog mezi lidmi, jelikož by jim to dávalo znamení, že to je vlastně v pořádku.

Rubriky
Blog

PsyCare: Služba psychedelické harm-reduction

V roce 2016 se na některých českých festivalech objevila jurta s nápisem PsyCare. Tehdy ještě ne všichni tušili, k čemu tato služba zabývající se tzv. „harm-reduction“, provozovaná pod hlavičkou České psychedelické společnosti, vlastně slouží. Harm-reduction přístup znamená snahu o minimalizaci rizik spojených s užíváním psychoaktivních látek a dalších rizik spjatých s pobytem na hudebních festivalech, tedy např. nadměrným hlukem či fyzickým vyčerpáním.

Rubriky
Blog

Měli bychom testovat drogy?

Veřejné služby pro testování složení drog jsou často vnímány jako kontroverzní. Měli bychom takové služby zavést a chránit tak zdraví uživatelů, nebo je nechat napospas černému trhu drog, do kterého se vědomě rozhodli vstoupit?

Testovací služby v některých zemích už fungují, velmi rozvinuté jsou například v Holandsku, Velké Británii nebo v Rakousku, ale v nějaké formě existují i v mnoha dalších zemích. Dokonce i u nás v Česku existovaly testovací programy, nicméně kvůli nepřízni legislativy a úřadů musely být ukončeny. Nezapadaly totiž do rámců zastaralé legislativy, která byla postavena na striktně prohibičním přístupu. V srdci tohoto přístupu ležel předpoklad, že užívání zakázaných drog je principiálně špatné, a proto veškeré úsilí by mělo být vynaloženo na odrazení lidí od jejich užívání. V tomto kontextu byla pak každá činnost byť jen zdánlivě podporující lidi v užívání drog vnímána negativně.