Rubriky
Blog

Subjektivní čas, psychoterapeutický proces a psychedelické „zdebytí“

Uvědomění si dynamické povahy života a psychických dějů, otevřenost „neideálním“ aspektům „já“, například hloubce jeho sociokulturního podmínění, je součástí náhledu, jenž je společný pro oba způsoby sebeexplorace, tedy pro psychoterapeutickou i psychedelickou praxi.

Rubriky
Blog

Srovnání neurobiologických účinků psychedelik a meditace

Tento článek se zabývá srovnáním neurobiologických účinků psychedelik a meditace. Nejprve popisuje působení psychedelik, poté účinky meditace na náš mozek. V závěru porovnává společné rysy účinků psychedelik a meditace, jejich překryv a případné rozdíly.

Rubriky
Blog

Rané dějiny MDMA: Vylilo se další dítě i s vaničkou?

MDMA představuje fenomén, který změnil, mění a bude měnit životy milionů lidí jak v dobrém, tak ve zlém smyslu. Od dob květinového hnutí hippies z 60. let, které bylo stimulováno zejména LSD a konopím, nezpůsobila žádná látka takový sociální a kulturní poprask. Extáze (tableta často obsahující MDMA) navždy změnila kluby, hudbu, módu, design a tedy i společnost celkově.