Rubriky
Blog

Kristus z Amazonie: ayahuaska, církve a kriminály

Co mají společného amazonský psychedelický šamanismus, hispánský katolicismus a africký spiritismus? Odpověď zní: ayahuaskové církve. Představíme si hlavní z nich, jejich kořeny i současné působení ve světě. A vzhledem k aktuální české „kauze ayahuaska“ s uvězněnými manžely Kordysovými se dotkneme i tématu náboženského útlaku a svobody.

Rubriky
Blog

Reakce CZEPS na e-mailové dotazy Jiřího X. Doležala

Jiří X. Doležal naší garantce Evě Césarové odeslal v sobotu 5.11.2022 večer v 21:17 e-mail s dotazy. Celé neupravené znění dopisu i odpověď garantů CZEPS odeslanou v neděli 6.11.2022 v 17:22 pro transparentnost vůči našim členům, příznivcům, médiím i veřejnosti níže zveřejňujeme.

Rubriky
Blog

Psychedelika snižují riziko sebevraždy

Psychedelika jsou široce zkoumanou skupinou látek. Navzdory snadno dostupným výsledkům výzkumů o nich ovšem panuje v populaci celá řada mýtů. Tyto mýty jsou již dávno vyvráceny tvrdými vědeckými daty, přesto se stále někdy objevují a bohužel jsou čas od času dokonce šířeny i na akademické půdě.

Rubriky
Blog

Množství větší než malé: co vlastně zrušil Ústavní soud v květnu 2021?

Psychedelickou komunitou zarezonoval nález Ústavního soudu z května letošního roku (1), neboť tento zrušil část ustanovení trestního zákoníku týkající se rostlin a hub obsahujících omamnou nebo psychotropní látku.

Rubriky
Blog

Psychedelická religiozita v Evropě: náboženská nesvoboda?

Psychedelická religiozita naráží v Evropě na protidrogovou legislativu a státní resktrikce, což už vedlo k řadě justičních kauz připomínajících staré inkviziční procesy: dnes již ne s jinověrci, heretiky a čarodějnicemi, ale s vyznavači psychedelických svátostí. Například právě probíhající kauza se třemi polskými občany souzenými v ČR kvůli ayahuaskovým rituálům vyvolává pochyby, zda není porušována náboženská svoboda.

Rubriky
Blog

Psychedelické společnosti a jejich vliv na psychedelickou renesanci 21. století

Začněme volnou citací zesnulého komika Billa Hickse, který tvrdí, že nám média předkládají vždy stejný příběh o LSD.

Viděli jsme ho všichni: „Mladý muž na LSD si myslel, že dokáže létat, tak vyskočil z budovy. Jaká tragédie.“ Jakej to debil! Seru na něj, je to idiot. Pokud si myslel, že dokáže létat, proč nevzlétl nejprve ze země? Podívejte, kachny také neskáčou odněkud z budovy, aby odletěly na jih, ale vzlétají ze země, jo, pitomče. Je to pitomec, je mrtvej – dobře, ztratili jsme pitomce, slavme kurva! Páni, právě jsem cítil, jak se svět rozjasňuje. Ztratili jsme pitomce! Nechci znít chladně, krutě nebo brutálně, ale takový už prostě jsem. Hledá se odborná pomoc.
A co pozitivní příběh o LSD? Nechtěli byste aspoň jednou nějaký takový vidět ve zprávách? Vytvořit si názor spíše na informacích než na taktice strašení, pověrách a lžích? Myslím, že by to bylo fajn ve zprávách: „Dnes si mladý muž na LSD uvědomil, že veškerá hmota je prostě energie zhuštěná do vibrace. Že jsme všichni jedno vědomí subjektivně prožívající samo sebe. Že neexistuje nic jako smrt… život je jen sen a my jsme představa sebe sama. “ … „A nyní přichází Tomáš s počasím.“
(1)

Rubriky
Blog

Svítá psychedelikům? Dekriminalizace začíná

Tento článek navazuje na předchozí článek, jehož smyslem bylo obhájit tvrzení, že „boj proti drogám“ je veden špatně, na základě lživých informací, s politicko-náboženským ideologickým motivem a že psychedelika jsou zakázána ze strachu z osvobození lidí z moderního otroctví. V tomto článku je nastíněna možnost pozitivní změny a zároveň je na příkladu Portugalska znázorněno, co se stane, když lidem dovolíte řídit se podle sebe.

Rubriky
Blog

Psychedelika jako „séra pravdy”: americký armádní výzkum 1940–1960

Neblahou vlastností lidstva je, že se snaží každý vynález a objev využít ve vojenském průmyslu. Objevy a vynálezy psychedelik a empatogenů nejsou výjimkou.

Například LSD bylo testováno jako chemická zbraň, která měla zlomit morálku nepřítele. Toto využití má jistou zvrácenou logiku, protože člověk pod účinkem LSD by jen těžko dokázal ublížit jakékoli živé bytosti. Rovněž ho dokazují videa z armádního výzkumu, ve kterých vojáci na rozkazy reagují pouze nezadržitelným smíchem. Dalším možným využitím mělo být „sérum pravdy.”

Rubriky
Blog

Politické důvody kriminalizace psychedelik aneb jak LSD málem rozvrátilo USA zevnitř

Takové to staré dogma „drogy jsou špatné“, případně „jakmile si jednou potáhneš té marihuany, už není cesty zpět!“, opravdu škodí mnoha rodinným, či jiným vztahům. Většina konfliktů pramení z nepochopení, a proto se tento článek chce pokusit objasnit lidem, kteří vnímají třeba LSD nebo houbičky jako nebezpečnou drogu, důvod, proč to tak vnímají.

Jestliže vaše dítě užívá psychedelika a vás to nějak žere, zkuste zjistit proč. Proč vás to žere, proč na to máte negativní názor a proč jsou drogy podle vás špatné? Vyzkoušeli jste z nich nějaké? Nebo jedete legální klasiku: antidepresiva a alkohol?

Rubriky
Blog

Patří právo na změnu vlastního vědomí mezi lidská práva?

Právo tvoří lidé a lidé ho také mění. Existují mnohé pohledy na podstatu a funkci lidských práv. Nikde však není napsáno, že současný katalog lidských práv, který nám přiznává mimo jiné Listina základních práv a svobod, je úplný či dostačující. A jak s tím souvisejí psychedelické látky?