Rubriky
Blog

Příprava na psychedelickou vlnu: psychedelické poradenství a integrace

Do psychoterapeutické praxe přichází Viktor. Je mu 22 let a studuje VŠE. Rád by zkusil lysohlávky. Domnívá se, že by mu mohla psychedelická zkušenost pomoci zvládnout aktuální krizi. Cítí se depresivní, studium mu nedává moc smysl. Není si jistý, jak naložit se svou budoucností.

Rubriky
Blog

Genocida indiánů a peyotl

Západní Evropané v minulosti brutálně kolonizovali a zotročovali mnohé země všech kontinentů. Ve jménu boha definovaného církví z naprosté většiny planety vymýtili tradiční pojetí boha (veškerenstva, jednoty) a neinvazivní životní styl, neboli harmonický, v souladu s přírodou. Civilizace zalila nezměrné plochy Země betonem a přírodu a zbytky původního obyvatelstva umístila do rezervací. V době končícího antropocentrismu by to i mohlo vypadat, že se karta obrací k lepšímu, avšak většinou je to jen opět nové pozlátko, které pod bohulibými hesly o ekologičnosti spěje ve výsledku k dalšímu zalévání Země betonem.

Rubriky
Blog

Možnost předepisování MDMA a psilocybinu v Austrálii

Psilocybin je psychedelikum obsažené v řadě druhů hub, nejznámějším a nejčastějším rodem je Psilocybe neboli lysohlávky. Dnes již máme silné důkazy, že pomáhá u řady duševních poruch jako např. deprese, úzkosti, závislosti apod. MDMA je pak syntetický empatogen, který se v experimentální medicíně používá na léčbu PTSD neboli posttraumatické stresové poruchy.

Rubriky
Blog

Rané dějiny MDMA: Vylilo se další dítě i s vaničkou?

MDMA představuje fenomén, který změnil, mění a bude měnit životy milionů lidí jak v dobrém, tak ve zlém smyslu. Od dob květinového hnutí hippies z 60. let, které bylo stimulováno zejména LSD a konopím, nezpůsobila žádná látka takový sociální a kulturní poprask. Extáze (tableta často obsahující MDMA) navždy změnila kluby, hudbu, módu, design a tedy i společnost celkově.

Rubriky
Blog

Kristus z Amazonie: ayahuaska, církve a kriminály

Co mají společného amazonský psychedelický šamanismus, hispánský katolicismus a africký spiritismus? Odpověď zní: ayahuaskové církve. Představíme si hlavní z nich, jejich kořeny i současné působení ve světě. A vzhledem k aktuální české „kauze ayahuaska“ s uvězněnými manžely Kordysovými se dotkneme i tématu náboženského útlaku a svobody.

Rubriky
Blog

Reakce CZEPS na e-mailové dotazy Jiřího X. Doležala

Jiří X. Doležal naší garantce Evě Césarové odeslal v sobotu 5.11.2022 večer v 21:17 e-mail s dotazy. Celé neupravené znění dopisu i odpověď garantů CZEPS odeslanou v neděli 6.11.2022 v 17:22 pro transparentnost vůči našim členům, příznivcům, médiím i veřejnosti níže zveřejňujeme.

Rubriky
Blog

Psychedelika snižují riziko sebevraždy

Psychedelika jsou široce zkoumanou skupinou látek. Navzdory snadno dostupným výsledkům výzkumů o nich ovšem panuje v populaci celá řada mýtů. Tyto mýty jsou již dávno vyvráceny tvrdými vědeckými daty, přesto se stále někdy objevují a bohužel jsou čas od času dokonce šířeny i na akademické půdě.

Rubriky
Blog

Množství větší než malé: co vlastně zrušil Ústavní soud v květnu 2021?

Psychedelickou komunitou zarezonoval nález Ústavního soudu z května letošního roku (1), neboť tento zrušil část ustanovení trestního zákoníku týkající se rostlin a hub obsahujících omamnou nebo psychotropní látku.

Rubriky
Blog

Psychedelická religiozita v Evropě: náboženská nesvoboda?

Psychedelická religiozita naráží v Evropě na protidrogovou legislativu a státní resktrikce, což už vedlo k řadě justičních kauz připomínajících staré inkviziční procesy: dnes již ne s jinověrci, heretiky a čarodějnicemi, ale s vyznavači psychedelických svátostí. Například právě probíhající kauza se třemi polskými občany souzenými v ČR kvůli ayahuaskovým rituálům vyvolává pochyby, zda není porušována náboženská svoboda.

Rubriky
Blog

Psychedelické společnosti a jejich vliv na psychedelickou renesanci 21. století

Začněme volnou citací zesnulého komika Billa Hickse, který tvrdí, že nám média předkládají vždy stejný příběh o LSD.

Viděli jsme ho všichni: „Mladý muž na LSD si myslel, že dokáže létat, tak vyskočil z budovy. Jaká tragédie.“ Jakej to debil! Seru na něj, je to idiot. Pokud si myslel, že dokáže létat, proč nevzlétl nejprve ze země? Podívejte, kachny také neskáčou odněkud z budovy, aby odletěly na jih, ale vzlétají ze země, jo, pitomče. Je to pitomec, je mrtvej – dobře, ztratili jsme pitomce, slavme kurva! Páni, právě jsem cítil, jak se svět rozjasňuje. Ztratili jsme pitomce! Nechci znít chladně, krutě nebo brutálně, ale takový už prostě jsem. Hledá se odborná pomoc.
A co pozitivní příběh o LSD? Nechtěli byste aspoň jednou nějaký takový vidět ve zprávách? Vytvořit si názor spíše na informacích než na taktice strašení, pověrách a lžích? Myslím, že by to bylo fajn ve zprávách: „Dnes si mladý muž na LSD uvědomil, že veškerá hmota je prostě energie zhuštěná do vibrace. Že jsme všichni jedno vědomí subjektivně prožívající samo sebe. Že neexistuje nic jako smrt… život je jen sen a my jsme představa sebe sama. “ … „A nyní přichází Tomáš s počasím.“
(1)