Rubriky
Blog

Zážitky blízké smrti a psychedelika

V průběhu zdokumentovaných dějin lidé projevovali tendenci modifikovat běžný stav vědomí pomocí konzumace určitých hub a rostlinných přípravků. Od paleolitického jeskynního umění až po současnou hudbu vedla nevyjádřitelnost změněných stavů vědomí vyvolaných psychoaktivními látkami k uměleckým projevům lidí, kteří se snažili zprostředkovat související subjektivní prožitky. Často se objevovaly analogie mezi prožitky vyvolanými určitými psychedelickými látkami a jinými neobyčejnými stavy vědomí jako např. sny, nočními můrami, mystickými zážitky apod.