Rubriky
Blog

Sociálně inovační projekt 3. LF UK testuje nové přístupy v pomoci duševně nemocným s využitím psychedelik

Z fondů EU podpořený projekt „Destigmatizace terapeutického využití psychedelik v psychiatrii a jejich využití v rámci ČR k reintegraci dlouhodobě práce neschopných lidí zpět do života“, reg. číslo CZ.03.03.01/00/22_021/0001981, realizuje v období od 1. května 2023 do 31. května 2024 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze pod vedením MUDr. Tomáše Páleníčka, psychiatra, neurologa a také vedoucího Centra výzkumu psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví v  Klecanech. Cílem projektu je podpořit inovace v terapii a sociální integraci duševně nemocných pomocí psychedelik a připravovat systémovou změnu ve využívání těchto v současnosti ilegálních látek v ČR.