Rubriky
Blog

Možnosti MDMA terapie v Evropě

Během prosincového víkendu (16. 12. – 17. 12. 2017) se na malém hradě Endegeest v Leidenu sešli výzkumníci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), OPEN Foundation a dalších organizací. Cílem setkání byly diskuze a přednášky na téma MDMA terapie v Evropě. Ve Spojených státech zahájila nezisková organizace Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) již třetí fázi klinického výzkumu MDMA terapie pro posttraumatickou stresovou poruchu a Evropa nechce zůstat pozadu.

Výzkumníci a psychoterapeuti z více než sedmi zemí světa během této krátké konference představili aktuální situaci s klinickým výzkumem ve své zemi a také plán do budoucna. Cílem tohoto setkání bylo vytvořit platformu pro MDMA psychoterapii, kterou představil prezident OPEN Joost Breeksema.

Z českých výzkumníků a členů České psychedelické společnosti se konference účastnili Michaela Viktorinová, Filip Tylš, Vojtěch Viktorin a Rita Kočárová, kteří prezentovali výzkum v NUDZ a také plán klinického hodnocení pro MDMA terapii v České republice, terénní službu PsyCare jako platformu pro získávání zkušeností v práci s klienty ve změněných stavech vědomí a také chystající se konferenci Beyond Psychedelics 2018. Na setkání také vystoupil klinický psycholog a zakladatel sdružení Diabasis Michael Vančura, který poreferoval o historii psychedelického výzkumu v České republice. Společně s psychoterapeutkou Zorou Vančurovou aktuálně procházejí výcvikem v MDMA terapii pořádané MAPS.

Jedním z hlavních bodů programu byla přednáška Torstena Passie, která se zaměřovala na základní principy MDMA psychoterapie od farmakokinetiky a farmakodynamiky až po manuál léčebné metody. Na mechanismus působení MDMA se lze dívat dvěma pohledy. Z neurobiologického pohledu MDMA snižuje aktivitu podkorové struktury zvané amygdala, která za normálních okolností potlačuje traumatické vzpomínky. Protože tyto vzpomínky nejsou uloženy v „nové“ kůře mozku, ale v součásti staré limbické kůry zvané hipokampus, jsou často zdrojem nočních můr a flashbacků, které jsou součástí klinického obrazu posttraumatické stresové poruchy. Snížení aktivity amygdaly a aktivace přední vnitřní prefrontální kůry pomocí MDMA potom vede k přeuložení traumatických zkušeností do kůry mozku a jejich integraci. Tomuto procesu pomáhá i aktivace neurohormonů prolaktinu a oxytocinu, která navozuje relaxovaný stav a vyšší důvěru, ale také aktivace stresových hormonů kortisolu a noradrenalinu, která pomáhá mazat starou a tvořit novou paměťovou stopu. Z psychologického hlediska vede MDMA k znovuprožití traumatu, aktivaci emocí, urychlení vnitřního psychického procesu, odstranění starých schémat a posílení vztahu klienta k terapeutovi (přenosu). Co se týče samotné metodiky dr. Passie zdůraznil důležitost nedirektivního přístupu k terapeutické práci, tj. „nechat látku a psýché vykonat svou práci“. Byla zde též diskutována optimální dávka terapeutických sezení, která byla stanovena na 100 mg, protože dávky přes 125 mg vedou k přehlcení klienta a následnému odpojení (disociaci). Dr. Passie také zdůraznil falešnou obavu z případné sexuální interakce mezi klientem a terapeutem, protože MDMA způsobuje „postorgasmický stav“, tedy moment, kdy je organismus uspokojen a sexuální apetence výrazně klesla.

Dětský psychiatr a výzkumník na Imperial College v Londýně Ben Sessa referoval o možnostech MDMA terapie u pacientů s vývojovými traumaty (např. zneužívání v raném věku), kde farmakologická léčba nefunguje. Sessa také poukazoval na to, že existuje úzká spojitost mezi raným traumatem a pozdějším rozvojem závislosti, a zamýšlel se nad možným využitím MDMA terapie u pacientů, kteří si prošli odvykací fází léčby.

Neurovědec Mendel Kaelen, rovněž z londýnské Imperial College, přednášel o roli hudby v psychedelické terapii, možnostech facilitace psychoterapeutického procesu a správném načasování aktivační a uklidňující hudby. Následně se také do diskuze připojil zakladatel a ředitel MAPS Rick Doblin, aby představil novinky a plány v MDMA terapii. Jedním z hlavních sdělení byla zpráva o příspěvku Pineapple Fund ve výši 59,89 bitcoinů v hodnotě milionu dolarů na výzkum MDMA terapie. Více informací lze najít na stránce http://www.maps.org/pineapplefund.

V závěru dne také vystoupil spoluzakladatel Hakomi Institute a psychoterapeut Ido Siemion, který představil dokument Trip of Compassion, ve kterém mohou diváci vidět MDMA terapii se třemi klienty s těžkými traumaty tak, jak je aktuálně prováděna v Izraeli. Z dokumentu bylo patrné, že při MDMA terapii klienti často prožívají trauma „v přímém přenosu“ – laskavé vedení a citlivá intervence zkušených terapeutů je proto nezbytná. Sezení s aktivní látkou představuje jen součást z dlouhodobé psychoterapeutické práce s klientem.


Vojtěch Viktorin a Filip Tylš

Česká psychedelická společnost