Rubriky
Blog

Subjektivní čas, psychoterapeutický proces a psychedelické „zdebytí“

Uvědomění si dynamické povahy života a psychických dějů, otevřenost „neideálním“ aspektům „já“, například hloubce jeho sociokulturního podmínění, je součástí náhledu, jenž je společný pro oba způsoby sebeexplorace, tedy pro psychoterapeutickou i psychedelickou praxi.

Rubriky
Blog

Spirituální bypass – častý problém meditujících a psychonautů

Spirituální bypass je stav, kdy se mystický prožitek nebo pocit sebepřesahu dostává mezi člověka a jeho vlastní prožívání. V takovém případě nevede takový zážitek k růstu, ale je spíše zdí oddělující self a nepříjemné zážitky.