Rubriky
Blog

Reakce CZEPS na e-mailové dotazy Jiřího X. Doležala

Jiří X. Doležal naší garantce Evě Césarové odeslal v sobotu 5.11.2022 večer v 21:17 e-mail s dotazy. Celé neupravené znění dopisu i odpověď garantů CZEPS odeslanou v neděli 6.11.2022 v 17:22 pro transparentnost vůči našim členům, příznivcům, médiím i veřejnosti níže zveřejňujeme.

Vážený pane Doležale,

kolegyně Eva Césarová je bohužel v terénu a nemá v tak krátkém termínu, který jste uvedl, čas a možnosti odpovědět, proto váš email přeposlala na ostatní garanty spolku, aby se vyjádřili místo ní.

Česká psychedelická společnost (CZEPS) se k případu Kordysových vyjádřila (krom podpory otevřeného dopisu pro pana prezidenta a dalších kratších příspěvků na Facebooku) podrobněji dvakrát, zaprvé v článku https://czeps.org/kauza-ayahuasca/ v červenci letošního roku (sdíleného též na webu https://www.kauza-ayahuasca.cz/prohlaseni-odborniku/ spolu s prohlášeními řady dalších významných osobností), a pak ve věcné kritice vašeho článku publikované minulý pátek na https://blog.czeps.org/2022/10/28/vyjadreni-ceske-psychedelicke-spolecnosti-k-dezinformacnimu-clanku-jiriho-x-dolezala-o-kauze-ayahuaska/ . Žádáme vás tímto o věcnou reakci k naší kritice, zejména uvedení zavádějících tvrzení na pravou míru ve vašem původním článku, případně omluvu za omyly, na které v našem vyjádření upozorňujeme i s důkladným odzdrojováním jednotlivých tvrzení.

Ohledně vašich nových dotazů:

ad 1) Naše články nejde rozhodně zjednodušit a shrnout do vašeho tvrzení „omlouvání pravomocně odsouzeného…“. Vyjádření na webu a blogu CZEPS jsou vyjádřeními CZEPSu a nikoli žádné jiné organizace. Nemůže se tedy jednat o vyjádření např. vámi uváděného NÚDZ. Pokud nějaké vyjádření vydal NÚDZ, najdete jej na webu NÚDZ či jejich oficiálních komunikačních kanálech.

ad 2) Ne, nespolupracovala.

ad 3) Příjmy CZEPS, které logicky vypadly v době COVIDových omezení a stále se nevrátily na předpandemickou úroveň, tvoří především různé přednášky, panelové diskuse či projekce, všechny jsme inzerovali na našem Facebooku a webu a v archivu budou stále dohledatelné. Text „stávající situace“ byl psán ještě v době faktických zákonných omezení na pořádání akcí a byla tím míněna situace ohledně COVIDu.

ad 4) Pochopitelně nikoliv, CZEPS nemá oprávnění v takovém kontextu tyto látky distribuovat a dokud se legislativa nezmění, je to z dosti zřejmých právních důvodů nemyslitelné.

V rámci transparentnosti si dovolujeme váš dopis adresovaný naší společnosti, i naše odpovědi zveřejnit v plném znění na našem blogu a odkazovat na něj na našich sociálních sítích.

S úctou,

jménem České psychedelické společnosti, z.s.:

garanti Mgr. Martin Malec, MUDr. Vojtěch Cink a Mgr. Eva Zientková

Původní dopis:

Od: „Jiří X. Doležal“
Datum: 5. listopadu 2022 21:17:17 SEČ

Předmět: Týdeník Fórum – prosba o odpovědi na dotazy na paní mluvčí CZEPS

Vážená paní magistro,

připravuji dva články – pro týdeník Fórum a server Forum24.cz – o aktivitách CZEPS a jeho podpoře odsouzeným polským dealerům ayahuyasky. Obracím se na Vás proto jako na mluvčí CZEPS s prosbou o odpovědi na následující otázky:

– Je omlouvání pravomocně odsouzeného manželského páru Kordysových za prodej ayahuyasky cca 1 300 klientům stanoviskem NÚDZ, či stanoviskem pouze CZEPS, prosím?
– Spolupracovala CZEPS nějak s manželi Kordysovými při pořádání jejich akcí a distribuci ayahuyasky, prosím?
– V informacích k CZEPS pořádané finanční sbírce píšete: „Část našich příjmů také plynula z organizace akcí, které byly dlouho pozastaveny z důvodu stávající situace.“ Jaké akce byly prosím pozastaveny, z jakého důvodu, a co prosím znamená „stávající situace“?
– Distribuovala či umožňovala konzumovat CZEPS někdy v minulosti či současnosti na nějakých svých akcích, setkáních či rituálech návštěvníkům / účastníkům ayahuyasku či jiné omamné a psychotropní látky, prosím? (podtrhuji – nekladu dotaz na dlouholetý výzkum psychedelik, především psilocybinu, prováděný NÚDZ v ústavu v souladu s EBM, ale na aktivity CZEPS a jeho členek a členů)

Předem děkuji za odpovědi, které bych (omlouvám se za spěch online médií) potřeboval do zítřka (neděle 6.11.) do 18 hodin.

S pozdravem Jiří X. Doležal pro Týdeník Fórum / Forum24.cz


PhDr. Jiří Doležal