Rubriky
Blog

Subjektivní čas, psychoterapeutický proces a psychedelické „zdebytí“

Uvědomění si dynamické povahy života a psychických dějů, otevřenost „neideálním“ aspektům „já“, například hloubce jeho sociokulturního podmínění, je součástí náhledu, jenž je společný pro oba způsoby sebeexplorace, tedy pro psychoterapeutickou i psychedelickou praxi.

Rubriky
Blog

Je realita iluze? Zapomenutý český vědec předběhl svou dobu

„Nic není. A kdyby něco bylo, není možné to pochopit. A kdyby to bylo možné pochopit, není možné to nikomu sdělit.” Kdyby to takto nějak neřekl Georgias cca 400 let př. n. l., mohli bychom tuto myšlenku připsat Svetozaru Nevolemu.