Rubriky
Blog

PsyCare: Služba psychedelické harm-reduction

V roce 2016 se na některých českých festivalech objevila jurta s nápisem PsyCare. Tehdy ještě ne všichni tušili, k čemu tato služba zabývající se tzv. „harm-reduction“, provozovaná pod hlavičkou České psychedelické společnosti, vlastně slouží. Harm-reduction přístup znamená snahu o minimalizaci rizik spojených s užíváním psychoaktivních látek a dalších rizik spjatých s pobytem na hudebních festivalech, tedy např. nadměrným hlukem či fyzickým vyčerpáním.

Cílem projektu je vzdělávání v oblasti psychoaktivních látek, a to se zaměřením na psychedelika. V prostředí hudebních festivalů, kde se psychoaktivní látky často těší značné oblibě, se snažíme informovat o účincích vybraných látek a postupech, jak minimalizovat rizika spojená s jejich užíváním. Krom informací poskytujeme také harm-reduction materiál, tedy špunty do uší, zdravotně nezávadná šňupátka, kapsle, kondomy nebo vitamíny. Hlavní devizou je však bezpečný a útulný prostor jurty, kde si může kdokoliv, kdo to zrovna potřebuje, odpočinout.

PsyCare funguje v průběhu festivalu nepřetržitě – navštívit jej lze ve dne i v noci. Na místě jsou k dispozici školení dobrovolníci, mezi nimi psychologové, lékaři nebo terapeuti, kteří se střídají po 6hodinových směnách. Potřeby jednotlivých klientů PsyCare jsou různorodé. Někdo si potřebuje důvěrně popovídat, někdo hledá odpočinek v bezpečném prostředí nebo místo, kde může prožít náročnou psychedelickou zkušenost (někdy nepřesně zvaná “bad trip”). Právě náročná psychedelická zkušenost bývá často doprovázena aktivací psychických obranných mechanismů, jež jsou mj. spojeny s úzkostí. Je tedy třeba, aby tento proces dotyčný prožíval na bezpečném místě, kde je o něj postaráno. Tímto místem by na festivalu mohla být právě jurta PsyCare se školenými dobrovolníky, jež jsou schopni poskytnout adekvátní pomoc lidem v různých stavech změněného vědomí. Správně zvládnutá náročná psychedelická zkušenost může být ve výsledku jednou z nejcennějších zkušeností v životě. Nicméně stejně tak nezvládnutá zkušenost může nést vážné následky.

Jak tedy služba konkrétně vypadá?

Příslušníky security služby byla přivedena mladá dívka, s odůvodněním, že je velmi rozrušená a neklidná – utíkala před svými kamarády a nepoznávala svého partnera. Po dobu několika hodin v jurtě vykřikovala různá slova a jména. Občas v důsledku úzkosti útočila na okolní lidi nebo sebe. Školení dobrovolníci ji obložili polštáři a dekami, aby si neublížila, a byli jí klidnou a trpělivou oporou. Po zhruba šesti hodinách začaly účinky intoxikace odeznívat a dívka se postupně uklidnila. Nakonec byla schopna navázat kontakt se svým přítelem a následně usnula. Druhý den přišla poděkovat za péči a podporu. Z celé situace byla vylekaná, ale sama řekla, že se jednalo o jednu z nejdůležitějších a nejintenzivnějších zkušeností, které kdy měla.

Dle statistik obdobnou podporu potřebuje 1–4 % návštěvníků, což je na větších festivalech poměrně velký počet lidí. Tito lidé byli odkázáni sami na sebe, než v České republice vznikla služba PsyCare. Na festivalech, kde PsyCare působí, jsou návštěvníci informování o existenci této služby a vědí, že se na ni kdykoliv mohou obrátit. Z dosavadní zkušenosti lze říci, že se PsyCare ukázalo být našimi klienty stejně oceňované, jako potřebné.

Aby služba byla skutečně komplexní a byla schopna poskytnout maximální možnou míru bezpečnosti a dostupnosti, spolupracujeme v rámci festivalu i s dalšími organizačními subjekty, tedy s lidmi ze zdravotnického týmu, organizátory nebo týmem zajišťujícím security. Díky této spolupráci lze zabránit zbytečným výjezdům vozidel integrovaného záchranného systému a případné hospitalizaci, jež by pro jedince pod vlivem psychedelik či jiných substancí mohla být traumatizující a z dlouhodobého psychologického hlediska i poškozující. Na vině je často neodbornost a nezkušenost, co se týče psychoaktivních látek, ze strany jak zdravotníků, tak i např. security služby. V případě psychedelik je právě ono nešetrné zacházení potenciálně více nebezpečné, než farmakologický účinek intoxikace. Ostatně naší snahou je nejenom zlepšování informovanosti potenciálních uživatelů, ale také lidí, kteří s nimi mohou přijít do kontaktu.

Za tři roky působení se snažíme více profesionalizovat a rozšířit působení na více festivalů i jednovečerních akcí – zkrátka všude, kde je potřeba. V první letní festivalové sezoně jsme začínali na třech festivalech: Ufo Bufo, Transform (SK) a Psy-High. Službu tehdy vyhledalo celkem čtyřicet jedna klientů, často prvouživatelů psychedelik. I my jsme nabrali první zkušenosti, navázali vztahy s týmy organizátorů, mediků a security a také díky crowdfundigové kampani na platformě Hithit.cz vybrali finanční prostředky, které umožnily zakoupení jurty, vybavení a další pokračování projektu. V zimní sezóně 2017/2018 se začal PsyCare objevovat i na jednovečerních klubových akcích v Brně. A v létě roku 2018 působil na čtyřech festivalech: na Masters of Puppets jsme navázali spolupráci s nově vznikajícím rakouským PsyCare projektem, na festivalu Beats4Love, na který do Ostravy-Vítkovic zavítá více než 35 tisíc účastníků, a dále na festivalech Ufo Bufo a Bionýsie. Celkem službu využilo 106 klientů, nejčastěji po užití LSD a MDMA, které rovněž kombinovali s alkoholem či marihuanou. Pro radu či informaci si přišlo asi 400 lidí a pro informace a harm-reduction materiály dalších 600. Rozdali jsme např. více než tisíc párů špuntů do uší a pět set kondomů. Letos jsme s PsyCare zatím zavítali na šest festivalů, ale sezóna ještě nekončí a na podzim opět zavítáme i na indoorové akce.

Projekt PsyCare poskytující harm-reduction služby na festivalech není ve světě ojedinělý. V současné době funguje řada obdobných projektů i v zahraničí. Zmínit lze např. portugalský Kosmicare, maďarský Daath2 či australský DanceWize. Potřeba těchto podpůrných psychologických služeb se ostatně začala ukazovat již v 60. letech minulého století. Nelze si nevzpomenout na legendární hudební festival Woodstock, kde bylo v roce 1969, ne úplně očekávaných, pět set tisíc návštěvníků, z nichž řada v průběhu festivalu požila psychoaktivní látku a následně také potřebovala nějakou formu pomoci, jak intoxikaci zvládnout. Dlouhou historii má i obdoba PsyCare na festivalu Burning Man v Nevadě ve Spojených státech amerických, kde v posledních letech působí projekt Zendo pod záštitou Multidisciplinární asociace psychedelických studií (MAPS), která je známá díky rozsáhlým studiím terapeutických účinků psychedelik a MDMA. Díky projektům, jako je Zendo a PsyCare, mají psychoterapeuti, kteří budou v budoucnu pracovat v rámci psychoterapie s psychedelickýcmi látkami, ať již v rámci výzkumů či terapie, možnost „osahat“ si tyto látky přímo v praxi a naučit se pracovat s intoxikovanými jedinci již nyní, kdy jsou psychedelické látky ve většině zemí nelegální. Přímá zkušenost je pro psychoterapeuty velice cennou součástí profesní přípravy.

Pokud vás projekt PsyCare zaujal, můžete navštívit jeho webovou stránku www.psycare.cz či na jeho Facebook. Pro umožnění fungování a rozšiřování služby je důležitý dostatek finančních prostředků – můžete přispět na číslo účtu 2600949198/2010. Pokud budete mít zájem stát se dobrovolníkem, napište na e-mail info@psycare.cz.


Daniela Koubková
Česká psychedelická společnost