Rubriky
Blog

Přiměřeně stručné dějiny ketaminu

V dějinách zmítaných válkami a epidemiemi hledali lékaři a další zdravotníci nové způsoby, jak efektivně a bez nežádoucích vedlejších účinků mírnit pooperační bolesti a zkrátit dobu rekonvalescence. V roce 1962 to už vypadalo nadějně, avšak následné  tak zvané zneužívání této látky zatrhla americká DEA v rámci slavné Válce proti drogám. Avšak ta se časem umírnila a v tomto století jsme svědky otevřenějšího, ale kontrolovaného přístupu.

Donedávna byl tedy ketamin používán pouze jako celkové anestetikum, nicméně v posledních letech lékaři a psychologičtí výzkumníci neustále pozorují jeho schopnost léčit nesčetné množství stavů duševního (ne)zdraví. A nedávno byl objeven v přírodě jako součást houby, která ničí parazity, přesněji hlístice. Následuje stručná historie ketaminu a jeho použití v průběhu času.

 50. léta

V roce 1950 lékaři a chemici pracovali na syntéze nových anestetických léků s analgetickými vlastnostmi. Potřebovali lepší způsob, jak snížit bolest při operaci a léčit různé situace (ne)zvládání bolesti. Jako možný průlom se jevil 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin, neboli PCP (andělský prach). Ten v roce 1956 objevily laboratoře Parke-Davis and Company v Detroitu v USA a na první pohled se zdálo, že tato kritéria splňuje. Ačkoli PCP (přípravek Sernyl) byl účinný při navození analgezie a celkové anestezie u zvířat i u lidí, časem se ukázalo, že mnoho vedlejších nežádoucích účinků (způsobuje záchvaty a u některých pacientů je také toxický) převyšuje pozitiva a v celkovém srovnání s do té doby používanými léky PCP neuspěl.

60. léta a objev ketaminu

Ketamin je výtvor Calvina Stevense, chemika ve farmaceutické společnosti Pfizer ve Spojených státech v roce 1962. Stevens hledal náhradu za anestetikum PCP.

Ketamin je blízký strukturní analog PCP. Poprvé byl testován na lidech v roce 1964, a to na dobrovolnících ve vězení, kteří popisovali pocit, jako by se vznášeli v kosmickém prostoru, byli odpojeni od svého těla a prostoru (kvůli tomuto zvláštnímu pocitu se ketamin nazývá disociativní anestetikum) a byli bez citu v končetinách. Někteří pacienti také popisovali pocity umírání. Bylo zjištěno, že ketamin má mnoho stejných anestetických a analgetických vlastností jako PCP, ale vyvolává méně nežádoucích vedlejších účinků. (1)

Posléze byl vybrán pro testování na lidech a dostal výzkumný název CI-581. Svůj název si ketamin nese ketamin podle ketonové a aminové skupiny, které jsou v jeho chemické struktuře. (2)

Ketamin se tedy ukázal jako perfektní anestetikum do terénu, protože je jediným známým anestetikem, který má tzv. protišokový efekt: zvyšuje tepovou frekvenci, krevní tlak a nevyřazuje reflexy nutné k zachování života (např. nemůže zapadnout jazyk a nemůže dojít k útlumu dechového reflexu). Může být tedy podán i v „polních podmínkách“. (3)  Proto jej FDA schválila a hojně ho využívaly polní nemocnice během války ve Vietnamu, což se místy zobrazuje v nemocnicích M*A*S*H* či ve filmu Alfreda Hitchcocka, ve filmech Armagedon a Kontakt, v písních od Madonny nebo The Chemical Brothers apod.). (4)

Klinické zkoušky ze 70. let

V 70. letech 20. století začaly ve Francii klinické zkoušky ketaminových infuzí. Výzkumníci zjistili, že ketamin je silné analgetikum, je však poměrně méně účinný a má výrazně kratší dobu trvání než PCP. Dále zjistili, že jedním z hlavních vedlejších účinků ketaminu jsou halucinace, které byly v té době považovány za nežádoucí pro klinickou praxi.

V důsledku vnímaného potenciálu zneužití ketaminu, psychedelických symptomů a zavedení celkového anestetika propofolu byl ketamin koncem 70. let minulého století jako lék používán méně, zatímco množství případů jeho zneužívání podle FDA narůstalo. (5)

80. léta: ketamin jde do ulic

Užívání ketaminu jako party drogy se začalo zvyšovat v 80. letech 20. století, kdy se  rozšířilo nejprve po USA, odtud do Evropy a poté do Asie, kde si ho oblíbili zejména obyvatelé Hongkongu. V této době se na černém drogovém trhu začaly také objevovat nové formy ketaminu. Populárními se staly především kapsle, prášky, tablety či roztoky; ketamin se však užíval i injekčně. V polovině 80. let jej začaly častěji přijímat subkultury rave party, kultura z okruhu techna, což Karl Jansen nazval „globální vesnickou akcí“. A tak nezákonné užívání ketaminu začalo převyšovat jeho užití v lékařství.  Byť se stále používal jako anestetikum,  byl široce užíván na ulicích. (6)

Ketamin není droga na párty

Ačkoli si mnoho techno raverů myslí, že ketamin je podobný extázi, není tomu tak. Ketamin není vhodnou substancí na klubovou techno scénu. Hlasité prostředí, přehlcení vjemy, ruch v klubu a energie lidí jsou v naprostém kontrastu k vyhledávaným účinkům ketaminu, který si v optimálním případě žádá  tichou a klidnou samotu.

Mimo to vyšly najevo i případy, kdy po podstrčení ketaminu došlo k sexuálnímu zneužití. Ačkoli se tyto případy stávaly jen vzácně (narozdíl od např. Rohypnolu), byly výrazně medializovány, což přispělo k pozdějšímu zákazu ketaminu. Dnes se však ketamin efektivně využívá pro léčbu PTSD vzniklé v souvislosti se sexuálně motivovanými útoky.

Od roku 1999 je v USA ketamin zařazen mezi látky třídy III podle zákona o regulovaných látkách, čímž se stalo jeho držení a užívání bez předpisu nezákonným. (7) Zanedlouho poté stejné omezení přijala OSN v rámci Jednotné úmluvy. Tím přestal být ketamin široce používán jak lékařsky, tak rekreačně.

90. léta a aktuální výzkum

Z klinických studií prováděných od roku 1994 vyplývá, že ketamin není užitečný pouze pro krátkodobou úlevu od bolesti, ale může být i účinným způsobem léčby některých chronických syndromů. Bylo zjištěno, že kromě zmírnění fyzické bolesti zmírňuje i bolest psychickou. K neočekávanému zjištění došlo během studie pozorující účinky nízkých dávek ketaminu u schizofrenie. U depresivních pacientů měl totiž ketamin antidepresivní účinek. V roce 2000 byla na toto téma ve vědeckém časopisu Biological Psychiatry publikována první randomizovaná, dvojitě zaslepená studie, v níž i Dr. Berman a kol. popsali antidepresivní účinky ketaminu u pacientů trpících depresí. (8)

Díky tomu si v roce 2000 lékaři začali všímat schopnosti ketaminu rychle zmírňovat deprese a sebevražedné myšlenky a začali jej bedlivě studovat. Studie provedené v letech 2000–2006 ukázaly, že ketamin je životaschopnou alternativní léčbou deprese. To vedlo k tomu, že víc a víc lékařů začalo opouštět klasické postupy a začali používat  ketamin k léčbě deprese a dalších duševních poruch. To následně vedlo ke vzniku mnoha ketaminových klinik v USA a Kanadě. (9)

Nedávný výzkum vlivu ketaminu na léčbu deprese provedený na  Univerzitě Johnse Hopkinse v roce 2019 odhalil jeho schopnost léčit různé stavy duševního zdraví. Osvědčil se při pomoci s úzkostí, PTSD a chronickou bolestí související s migrénami, CRPS, fibromyalgií a neuropatií. Antidepresivní vlastnosti ketaminu mezi klasickými léky na depresi vyčnívaly díky schopnosti spolehlivě vyvolat  dramatické změny již během několika hodin, spíše než týdnů nebo měsíců, jak je tomu u běžných antidepresiv. (10)

V roce 2012 vědci označili ketamin za „největší průlom ve výzkumu deprese za půl století“. Jiné studie dále ukazují, že ketamin může být účinný také při léčbě OCD, PTSD, úzkosti a sebevražedných myšlenek. (11)

Dne 5. března 2019 vydal prezident Trump výkonný příkaz ke snížení sebevražd mezi válečnými veterány, kteří tvoří velkou a důležitou skupinu voličů. Ten samý den FDA, a později i Evropská komise, udělila rychlý souhlas s tím, aby mohlo být užíváno léčivo na bázi esketaminu od firmy Janssen. Na to se ve všech médiích  objevily články, že ketamin je pozoruhodný, účinný a bezpečný. (12)

Od té doby antidepresivní potenciál ketaminu uchvátil nejen výzkumníky, ale i farmaceutické společnosti a pacienty. Vzhledem k tomu, že soubor klinických dat neustále roste, léčba se zdá být speciální v mnoha ohledech. Zatímco u tradičních antidepresiv trvá týdny, než „zaberou“, i ti nejnemocnější pacienti mohou začít reagovat na ketamin již několik hodin po podání. Vědci se také domnívají, že by ketamin mohl z dlouhodobého hlediska pomoci vybudovat odolnější mozek. Americký úřad pro potírání drog však stále klasifikuje ketamin jako drogu třídy III, což znamená, že má střední až nízký potenciál pro fyzickou a psychickou závislost (méně než drogy třídy II, jako je kokain, ale více než drogy třídy IV, jako je např. benzodiazepin Xanax).

Kromě možnosti zneužívání ketaminu může vysoká dávka způsobit tzv. K- hole, což je stav disociace. Toto intenzivní odtržení od reality je často důsledkem nadměrné konzumace ketaminu, nicméně někteří uživatelé K-hole vědomě hledají, protože považují silné disociativní účinky za docela příjemné a poučné. Bez ohledu na subjektivní zkušenosti s tzv. „k-holingem“ je však s tak vysokou dávkou ketaminu užitou bez dohledu zdravotníka a mimo kontrolované prostředí spojeno mnoho psychologických a fyzických rizik.

Navzdory oprávněným obavám je objev rychlých antidepresivních účinků ketaminu považován za jeden z nejvýznamnějších momentů ve vývoji psychiatrie za poslední desetiletí – pomohl posunout naše chápání neurobiologie deprese. Nyní vědci využívají získané znalosti ke snížení méně žádoucích účinků ketaminu a dokonce informují o jiných nekonvenčních způsobech léčby deprese, jako je psychedelicky aktivní psilocybin. (13)

ČR opět pionýrem

Co se týče České republiky, jsme v tomto přístupu týkajícího se psychedelik opět napřed před zbytkem Evropy a většinou světa. V roce 2014  skupina kolem Jiřího Horáčka a Tomáše Páleníčka obnovila psychedelický výzkum na lidech v NÚDZ, po 40 letech od represe psychedelického výzkumu v ČR. Později na California Institute of Integral Studies (CIIS) v USA napadlo Stanislava Milotinského a Filipa Tylše založit psychedelickou kliniku i u nás, což se uskutečnilo v roce 2019. Do roka vzniklo terapeutické centrum v Praze na Bílé hoře pod názvem Psyon – psychedelická klinika, která nabízí vlastní model ketaminem asistované psychoterapie pro léčbu depresivního onemocnění. (14)

Co dělá ketamin s mozkem

Ketamin má podobnou strukturu jako PCP a sdílí jeho žádoucí anestetické vlastnosti, ale s méně nežádoucími vedlejšími účinky. Jako anestetikum je ketamin jedinečný ve způsobu, jakým funguje, protože interaguje s různými nervovými drahami v mozku, které řídí smyslové vnímání. Ketamin v mozku blokuje specifický typ glutamátových receptorů zvaný NMDA receptor, což vede.k uzavření senzorických asociačních oblastí mozkové kůry, limbického systému a thalamu.

Úlohou thalamu je přijímat senzorický vstup z uší a očí spolu s hmatovými a kinestetickými (dotek, rovnováha, bolest) senzorickými informacemi stoupajícími míchou do mozku. Talamus předává tyto informace limbickému systému a asociačním kůrám ke zpracování. V limbickém systému také probíhá vytváření krátkodobých a dlouhodobých vzpomínek emočního významu.

Když jsou všechny tyto systémy „odstaveny“ ketaminem, mozek již není schopen zpracovat nebo vnímat jakýkoli smyslový vstup, včetně bolesti. Přesto se pacient nachází v kataplektickém stavu zdánlivé bdělosti, s otevřenýma očima, je schopen dýchat, bez pomoci polykat a kašlat, a nedochází ani k poklesu krevního tlaku. Ve skutečnosti je však pacient zcela odříznutý od svého těla a neuvědomuje si, co se děje ve vnějším světě, a když se znovu probudí, nepamatuje si, co se stalo. (16)

Kromě toho, že antidepresivní a antisuicidální účinek ketaminu nastává mnohem rychleji než u stávajících antidepresiv, ovlivňuje mozek také jinak než ostatní běžně používaná antidepresiva, která jsou považována za tzv. „monoaminergní“, protože zvyšují hladiny takzvaných „monoaminů“, tedy nervových přenašečů  serotoninu, dopaminu a noradrenalinu. Zdá se však, že ketamin prostřednictvím vazby na NMDA receptory primárně ovlivňuje činnost jiného neurotransmiteru, glutamátu, čímž dosahuje rychlejšího antidepresivního účinku.

Vědci se také domnívají, že ketamin může být schopen zvrátit poškození spojení mezi mozkovými buňkami způsobené chronickým stresem. (17)

Shrnutí

Ačkoli má ketamin poměrně složitou historii, v současnosti je již považován za bezpečnou, funkční a víceúčelovou látku. Přes původní záměr využívat jej jako anestetikum a analgetikum se jako téměř všechny látky měnící vědomí těšil oblibě rekreačních uživatelů, což se však nelíbilo státním institucím. Proto byl legislativně zařazen mezi zakázané látky, avšak až v roce 1999, kdy už americká Válka proti drogám začínala ztrácet na intenzitě a její rozpad můžeme sledovat i dnes. S příchodem nového tisíciletí a psychedelické renesance přichází i rozvolnění nálad panujících kolem ketaminu s tím, že nové studie a poznatky osvětlují také jeho potenciál v rámci ketaminem asistované psychoterapie.. Ostatně v USA vznikají oficiální kliniky, kde se pomocí ketaminu léčí psychické neduhy. Jednu z prvních ketaminových klinik v Evropě, Psyon, založili v Praze hlavní představitelé CZEPSu.

Ketamin nás nepřestává překvapovat. Horkou novinkou je, že se vyskytuje i přirozeně v přírodě.

Ketamin je široce používán v lékařských zařízeních, ketaminové injekce nebo esketaminový nosní sprej pomáhají při různých zdravotních problémech a nadále probíhají další studie týkající se účinků ketaminu v léčbě určitých typů bolestí a jiných neduhů.

Více informací o psychedelikách zde.

David Hmíra
Pro CZEPS
5. 9. 2022

Zdroje:

(1), (5), (10), (16) Ketamine – A Brief History, its Uses, and Possible Future. Www.restorativehealthprimarycare.com [online]. [cit. 2022-09-05]. Dostupné z: https://www.restorativehealthprimarycare.com/about/published-articles/history-of-ketamine

(2), (8), (11) A BRIEF HISTORY OF KETAMINE. Https://www.resetketamine.com/ [online]. 2018 [cit. 2022-09-05]. Dostupné z: https://www.resetketamine.com/blog/2018/10/14/a-brief-history-of-ketamine

(4), (7) KELLY, K. The Little Book of Ketamine [online]. 2001 [cit. 2022-09-05]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?id=KAabFIHLl7oC&dq=history+ketamine&source=gbs_navlinks_s

(3), (15) CINK, V. Objev ketaminu v přírodě [online]. 2022 [cit. 2022-09-05]. Dostupné z: https://blog.czeps.org/2022/06/21/objev-ketaminu-v-prirode/#more-279

(6), (9) A Brief History of Ketamine. Www.delraycenter.com [online]. [cit. 2022-09-05]. Dostupné z: https://www.delraycenter.com/a-brief-history-of-ketamine/

(12) FRANCES, A. Political Bombshell Helps Explain Ketamine Craze. Https://rehabs.com [online]. 2022 [cit. 2022-09-05]. Dostupné z: https://rehabs.com/pro-talk/political-bombshell-explains-ketamine-craze/

(13), (17) MCELVERY, R. The Past, Present and Future of Using Ketamine to Treat Depression. Www.smithsonianmag.com [online]. 2022 [cit. 2022-09-05]. Dostupné z: https://www.smithsonianmag.com/science-nature/a-brief-history-of-ketamines-use-to-treat-depression-180980106/

(14) Mise psychedelické kliniky Psyon. Www.psyon.cz [online]. 2022 [cit. 2022-09-05]. Dostupné z: https://www.psyon.cz/klinika/