Rubriky
Blog

Vedro kolem Vedralové

Relativně čerstvá volba na pozici národního protidrogového koordinátora Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ku překvapení mnohých padla na Jarmilu Vedralovou, úřednici z Ministerstva zdravotnictví. Otevírá řadu otázek počínaje tou nejvíce do očí bijící: Na základě jakých kritérií jsou na vládě obsazovány důležité pozice?

Když předchozí protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil oznámil k prvnímu srpnu odstoupení z úřadu, zvědavost se mísila s obavami, kdo jej nahradí, a zdali bude jeho nástupce dost kompetentní. Protidrogová problematika je velmi křehkou půdou, na které Jindřich Vobořil bravurně tančil. Během působení v úřadu vlády pro koordinaci protidrogové politiky získal Vobořil i notné uznání celosvětovou odbornou komunitou, o čemž svědčí i notná řádka publikací a pozvání na mezinárodní konference a sympozia.

Na jeho post se do výběrového řízení přihlásili tři kandidáti.
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D – ředitel Národního monitorovacího střediska, který má obdobně jako Vobořil celosvětové renomé. Další kandidátkou byla Ing. Lucia Kiššová s bohatými zkušenostmi právě z úřadu vlády pro protidrogovou politiku. Jmenovaná Mgr. Jarmila Vedralová působila jako úřednice na Ministerstvu zdravotnictví, kde se mimo jiné podílela i na tvorbě protikuřáckého zákona a věnovala se problematice závislosti na alkoholu a tabáku.

„Je to nejhorší možná volba, která mohla být.“ Jindřich Vobořil, předchozí NPK.

V pořadu Českého rozhlasu Radiožurnál byla nová koordinátorka konfrontována s kritikou, které se jí po nástupu do pozice dostalo. S úsměvem konstatovala, že každý může mít svůj názor. Když se však redaktorka dotázala na její názory, odvolávala se na názory odborníků, které však zatím nezná.

„Paní Vedralová měla 15 let na ministerstvu zdravotnictví na starosti problematiku tabáku a alkoholu. Výsledkem, je že protialkoholní léčba tady prakticky neexistuje a v užívání tabáku jsme jedni z nejhorších v Evropě.“ Jiří Richter, šéf organizace Sananim

Vyjádření Asociace neziskových organizací.

Vyjádření Pirátské strany.


O paní Vedralové se toho moc dohledat nedá. To svědčí o jediném – sedmnáct let v úřadě nestálo de facto ani za zmínku. Na rozdíl od svých oponentů, kteří jsou respektovaní odborníci, prezentují svou práci na mezinárodním poli a jejich renomé a prokazatelné kompetence by postu NPK rozhodně neuškodily, zářezy v protidrogové politice Vedralové chybí. Národní protidrogový koordinátor reprezentuje zemi na zasedáních OSN, Evropské komise a dalších mezinárodních orgánů. Jindřich Vobořil nasadil svými znalostmi a úspěšnými výsledky přístupu založeného na důkazech, aplikovaného v naší zemi, laťku opravdu vysoko. Do pozice nastoupil po mnoha letech práce v harm reduction službách, podílel se na projektech v zemích třetího světa (např. Afghánistán, Thajsko) a reprezentuje jasnou představu toho, kam by protidrogová politika měla spět – směrem k regulaci a k otevření trhu, pro začátek v souvislosti s konopím. Toto začínají chápat i země vyspělejšího charakteru: Kanada, některé státy USA, překvapivě nově i Gruzie a další v současnosti prochází procesem změny regulace, co se týče konopí. Čerstvě zvolená národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová však nemá na tématiku konopí zatím konkrétní názor. Je tedy možné, že bychom se mohli začít vracet nazpět?
Uvědomuje si pan premiér a další zúčastnění výběrové komise, že člověk bez znalosti problematiky a adekvátních kompetencí by neměl vést úřad rady vlády ani být zvolen do pozice Národního protidrogového koordinátora? Stejně tak by neměl rozhodovat o finančních tocích, které v případě neuváženého přerozdělení začnou drasticky prohlubovat již existující problémy.

O tom, že se křeslo pod Vedralovou stále třepe, svědčí i dnešní tisková konference, kterou v Brně svolalo hnutí Žít Brno v čele s Matějem Hollanem, který položil Jarmile Vedralové několik otázek prostřednictvím otevřeného dopisu. Na konferenci vystoupil i Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor ve výslužbě, a Pavel Nepustil, odborník na závislosti, který představil postoj Platformy pro komplexní přístup k závislostem, která napsala nesouhlasný otevřený dopis Andreji Babišovi.
Podaří se zainteresovaným složkám, jejichž přežití závisí na snesitelném chodu a rozhodnutích úřadu RVKPP, vytvořit dostatečný nátlak, aby došlo k přehodnocení další neadekvátní volby (za vlády Andreje Babiše) do vládního úřadu?

Eva Césarová
Česká psychedelická společnost