Rubriky
Blog

Psychedelické společnosti a jejich vliv na psychedelickou renesanci 21. století

Začněme volnou citací zesnulého komika Billa Hickse, který tvrdí, že nám média předkládají vždy stejný příběh o LSD.

Viděli jsme ho všichni: „Mladý muž na LSD si myslel, že dokáže létat, tak vyskočil z budovy. Jaká tragédie.“ Jakej to debil! Seru na něj, je to idiot. Pokud si myslel, že dokáže létat, proč nevzlétl nejprve ze země? Podívejte, kachny také neskáčou odněkud z budovy, aby odletěly na jih, ale vzlétají ze země, jo, pitomče. Je to pitomec, je mrtvej – dobře, ztratili jsme pitomce, slavme kurva! Páni, právě jsem cítil, jak se svět rozjasňuje. Ztratili jsme pitomce! Nechci znít chladně, krutě nebo brutálně, ale takový už prostě jsem. Hledá se odborná pomoc.
A co pozitivní příběh o LSD? Nechtěli byste aspoň jednou nějaký takový vidět ve zprávách? Vytvořit si názor spíše na informacích než na taktice strašení, pověrách a lžích? Myslím, že by to bylo fajn ve zprávách: „Dnes si mladý muž na LSD uvědomil, že veškerá hmota je prostě energie zhuštěná do vibrace. Že jsme všichni jedno vědomí subjektivně prožívající samo sebe. Že neexistuje nic jako smrt… život je jen sen a my jsme představa sebe sama. “ … „A nyní přichází Tomáš s počasím.“
(1)

Psychedelika – zdánlivě neškodná věc pro pár ulítlých hipíků, nebo podnět globální duchovní revoluce?

Již jednou v nám známé historii byla psychedelika tvůrcem spontánní proměny západní společnosti směrem od války k míru. Bylo tomu tak v 60. letech, kdy Západem vířila éra hippies. Tomuto tématu se podrobněji věnuje můj starší článek. Poměrně snadná dostupnost LSD a jiných psychedelik veřejnosti v 50. letech vedla k sjednocení tzv. dětí květin, které odmítaly mainstreamový americký život, vlekoucí se válku ve Vietnamu a jiné problémy. Vzpomeňme například na začínající nepokoje vyzdvihující témata jako rasové vztahy, lidskou sexualitu, práva žen, rostoucí problémy s drogami atd. (2)
Hnutí mělo globální a revoluční charakter. Objevily se nové směry v kultuře a v umění a odstartovala éra experimentování, posouvání hranic a rozšiřování vědomí ve jménu hippies s podporou The Beatles.

Ke konci 60. let se ve světě událo mnoho věcí. Nastává celosvětová éra uvolnění v politice i v kultuře (od Číny přes SSSR po USA), Beatles a jejich texty ovlivňovaly dle Johna Lennona veřejnost více než Ježíš.


Nesouhlas světových elit s takovouto liberalizací a uvolňováním poměrů vedl k omezení výroby a dostupnosti LSD a postupnému nárůstu zákonů o kontrole a omezení drog za účelem „zastavení jejich zneužívání“. Vyskytly se totiž odborné publikace (např. od Sydneyho Cohena) varující o nebezpečí vedlejších účinků při užívání LSD, které donutily vládu přehodnotit (zpřísnit) zákony.

Hnutí hippies a celková revoluční nálada v té době zapříčiňují vedení rozsáhlé kampaně proti psychedelikům. V USA kolem roku 1967 je LSD prý „největší hrozbou pro zemi“ a „nebezpečnější než vietnamská válka“. V tisku se objevují nepravdivá tvrzení, že LSD poškozuje chromozomy, může poškozovat mozek, způsobovat paranoiu a jiné psychické poruchy atd. (3) Do roku 1968 byl téměř veškerý výzkum ohledně LSD zastaven a jeho oficiální výroba také.
Než měli vědci šanci dále prozkoumat působení psychedelických látek, provádění psychedelického výzkumu se stalo poněkud složitějším kvůli přijetí Úmluvy OSN o psychotropních látkách v roce 1971. V právně závazné mezinárodní dohodě byla psychedelika klasifikována do třídy A – kategorie s nejtvrdším trestem za držení nebo obchodování s danými látkami. Vzhledem k tomu, že dodržování této úmluvy je podmínkou členství v OSN, tato akce vedla k omezení přístupu k psychedelickým látkám v mezinárodním měřítku, což ovlivnilo psychedelický výzkum na celosvětové úrovni. V témže roce Richard Nixon (a následně Ronald Reagan) vyhlásil „war on drugs“, válku americké vlády proti ilegálnímu obchodu s drogami v zemi, což byla konstelace zákonů a politik, které se snaží zabránit užívání určitých drog zejména prostřednictvím trestů a nátlaku. Následně Spojené státy vyvinuly mezinárodní tlak, aby povzbudily ostatní země k provádění podobných opatření a zesílení kontroly nad obchodem s drogami. (4)

Dnes už vidíme, že Válka proti drogám byla vedena z politických důvodů, aby se zabránilo šíření myšlenek hnutí hippies a následně aby se pro následující dekády stala užitečnou formou útlaku menšin, protože Mexičané, hispánci, afroameričané a původní indiáni byli těmi, kteří užívali zakázané drogy (jejich tradiční rituální byliny) nejvíce.
Uběhlo 40 let a podle všeho můžeme veřejně soudit, že americká Válka proti drogám byla katastrofickým selháním. Federální a státní politika, která je navržena tak, aby byla „tvrdá“ vůči lidem, kteří užívají a prodávají nelegální drogy, pomohla přeplnit věznice ve Spojených státech, trvale označila miliony civilistů, kteří jinak dodržují zákony, za „zločince“, zhoršila drogovou závislost a prohloubila rasové rozdíly. (5)


Smysl psychedelických organizaci

Dnes je situace jiná a psychedelika jsou přinejmenším stejně populární jako v šedesátých letech. Dalo by se říci, že psychedelika dnes zažívají renesanci , avšak proces zpopularizovávání psychedelik nyní probíhá jinak. Odborněji, opatrněji. Hlavní slovo si berou psychedelické organizace, společnosti, komunity, prostě sdružení lidí, které se rozhodli vyvrátit stereotypy vryté do lidí kvůli lživé propagandě, která se proti psychedelikům vedla posledních více než 40 let.
Za pozornost v této oblasti stojí jistě MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies), nebo San Francisco Psychedelic Society, která má více než 7000 členů (https://www.meetup.com/topics/psychedelic/), nebo naše CZEPS (Česká psychedelická společnost). Společných jádrem těchto organizací je zájem šířit nezaujaté vzdělání a informace po celém světě, pomáhat propojovat psychedelickou komunitu a vést dialog.

Součástí psychedelických organizací jsou lékaři, právníci, softwaroví inženýři, umělci, vědci, ale třeba i hipíci, umělci a různí opravdu zajímaví lidé. V dnešní společnosti je vzácné vidět tak širokou škálu lidí z různých tříd, jak spolupracují, respektují své názory a přátelí se. Mezi členy psychedelických organizací je to však běžné. Komunikace postavená na respektu k druhému, vzájemném respektu mezi generacemi, kde starší čerpají z dekád vlastních zkušeností, zatímco mládež často drží krok s moderním vědeckým výzkumem a ví o výhodách a rizicích nových „věcí“.
Ruku v ruce s touto renesancí se děje to, že se po celém světě objevují nové vlny neošamanů a samozvaných léčitelů. Kdo se v těchto skupinách pohybuje, je si vědom toho, že malé skupiny běžně používají ayahuascu a další psychedelické medicíny pro ceremoniální a uzdravovací účely.

Jak začala psychedelická komunita a s ní zájem o psychedelické medicíny růst, začali přicházet rodiče psychonautů s obavami, protože jejich děti zažily, nebo by mohly zažít, obtížnou psychedelickou zkušenost.
Je velmi potřebné poskytnout rodičům a blízkým bezpečný prostor k diskusi o problému. Je obtížné najít konvenčního lékaře, který je ochoten nebo schopen pracovat s psychedelickými uživateli; navíc až příliš často tradiční lékaři odmítají někoho léčit, dokud „nepřestane užívat drogy“. Proto tu jsou psychedelické společnosti, které tento bezpečný a odborný prostor pro uživatele i jejich blízké nabízí.

Kromě toho však psychedelická renesance vyžaduje potřebu rozvíjet moderní rituály tak, aby je západní civilizace mohla přijmout. Aplikovat pradávné, posvátné medicínské rituály na dnešní společnost nemusí být jednoduché. Chce to si uvědomit, že mnohé ceremonie neprobíhají v pralese, ale třeba v paneláku a vhodně se tomu přizpůsobit. Neopomenout duchovní a posvátnou stránku, nepřistoupit na čistě konzumní užívání. Udržet rituál, tradici, posvátno… To vše jsou úkoly psychonautů a lidí, kteří se psychedeliky zabývají. (6)


Mainstream a online psychedelické komunity

Ve veřejném mediálním prostoru se dnes psychedelika předkládají většinou v pozitivním světle a obsah se zaměřuje více na odborné informace než na propagandu. Dosah psychedelických témat na sociálních sítích den ode dne roste a díky tomu proudí k lidem většinou přesné informace jak o rizicích, tak o přínosech psychedelik.
V 90. letech bylo primárním zdrojem veřejné výchovy proti drogám vzdělávání ve smyslu odporu proti ilegálním drogám, obecně známé jako DARE (Drug Abuse Resistance Education). Policisté navštěvovali základní školy, kde přednášeli dětem o údajném nebezpečí drog a vzbuzovali strach z drog v rozvíjející se generaci. Generace DARE měla vyrůst v naprostém strachu z drog. Strach svůj účel nesplnil.

Jako obrana proti těmto vládním lžím byla založena v roce 1994 MAPS (maps.org), jejíž smyslem bylo a je sdílení informací z výzkumů ohledně psychedelik, článků z menších webů a blogů, nadcházejících akcí po celém světě, ale také poskytnout lidem prostor pro sdílení jejich názorů na psychedelický výzkum a lékařský výzkum marihuany.
Brzy poté, v roce 1995 za účelem poskytování bezplatných veřejných informací o drogách byl založen Erowid (erowid.org) a následovaly další organizace a sdružení všude po světě, u nás jmenujme Enspyro.cz a právě CZEPS.

S rozšířením internetu a vznikem platforem jako Youtube, Facebook, nebo Twitter nastal informační boom nejen v oblasti psychedelik.
V roce 2013 bylo oficiálně spuštěno MAPS Forum (bluelight.org), největší online komunita zaměřená na aktivní komunikaci o rizicích a přínosech drog. S více než 250 000 členy je Bluelight největším otevřeným a moderním zdrojem vzdělávání a tzv. harm reduction. Další populární online fóra jako třeba Shroomery, DMT-Nexus a Drugs-Forum také hostí silné komunity, které sdílejí nové informace o drogách a užívání drog, včetně psychedelik.

A zájem o tyto psychedelické sítě stále roste. Existuje třeba síť TripSit (Tripsit.me), která je zaměřená na tzv. harm reduction. Nabízí dobrovolníky, kteří jsou kdykoli k dispozici, a zajišťují péči online prostřednictvím chatu. „Známe pár uživatelů, kteří by nebyli naživu, kdyby nebylo usilovné práce našich zaměstnanců,“ tvrdí spolusprávci sítě TripSit.

Další fórum Reddit (reddit.com) má více než 150 000 předplatitelů, kteří diskutují o rizicích a výhodách všech drog. Zprávy jsou sdíleny, trendy analyzovány a informace volně šířeny se zaměřením na přesné zdroje. Komunita reddit si zakládá na svých inkluzivních postupech. „Nikdo není vyloučen,“ vysvětluje moderátor. „Kdokoli může komentovat a lze diskutovat o jakémkoli léku.“ (7)

Jak webové stránky a služby rostou, roste i počet vychytralých lidí a pseudošamanů, kteří se na tom chtějí přiživit. Je důležité, aby poctivý obsah založený na faktech o psychedelikách a marihuaně zůstal volně dostupný. A to je právě poslání oněch psychedelických společností, o nichž byla řeč.
MAPS globálně a CZEPS tady u nás mají mohutné kořeny, tedy stabilní a tradiční základnu a jistotu odbornosti a faktičnosti. Pokud se vám to líbí, podpořte prosím naši činnost sdílením na svých oblíbených sociálních sítích pro lepší informovanost vašich známých.


Nohama na zemi

Tvrzení, že psychedelika vyléčí svět nebo že zabrání novému fašismu a nastane nekonečný mír a soulad, nejsou tak úplně na místě. To, že si dáte LSD, neznamená, že se stanete zeleným ekoaktivistou. Allan Piper ve svém výzkumu zjistil, že užívání psychedelik nutně neudělá z fašisty hipíka, ale že většina krajně pravicově smýšlejících lidí k LSD netíhne tak, jako jiné subkultury. Někdo prostě cítí, že to chce, někdo cítí, že by to moc zametlo s „jeho” světem, a tak raději zůstane v bezpečí toho, co zná a kým si myslí, že je.
V politickém „středu“ však existuje obrovská skupina lidí, jejíž hodnoty, pokud by zažila psychedelickou zkušenost ve správné dávce a se správným setem a settingem, by se mohly posunout směrem kompatibilním s planetou, na které žijeme.

Jak říká profesor Matthew Johnson: „Určitě bych neřekl, že psychedelika jsou všelékem, který zachrání svět jen tak. (…) Možná by však při opatrném používání a za správných okolností mohly přispívat k celkově vyšší úrovni vědomí společnosti. Nakonec jsme všichni na sobě úplně závislí, jsme na této planetě společně a snažíme se přijít na to, jak přežít a prospívat, a myslím si, že tyto hluboké mystické zážitky nám mohou pomoci jít správným směrem.“ (8)

Psychedelika v lidech probouzí větší empatii a to jak s druhými lidmi, tak s přírodou. Jsou relativně neškodná. V porovnání s legálními drogami, jako jsou alkohol, tabák anebo medikamenty typu anxiolytik (benzodiazepiny), případně opioidních analgetik, nezpůsobují závislost, nejsou toxická pro tělo, psychedelická zkušenost často léčí příčinu nemoci a nikoli jen její projevy.
A to je právě to, čeho se zastánci kriminalizace psychedelik a konopí bojí nejvíce. Legalizace konopí, LSD, MDMA, psilocybinových hub, ayahuascy a dalších přírodních medicín by skutečně znamenala konec společnosti, jak ji známe. Hrozba, kterou konzervativní politické síly identifikovaly, je skutečná. Potlačováním a znepřístupňováním těchto látek společnosti tyto politické síly uznávají, byť možná nevědomky, revoluční sociální a politický potenciál, který tyto látky mají.

Psychedelika mohou způsobit stav rozšířeného vědomí a vnímání, dokáží poodhalit možnosti bytí, které nejsou slučitelné s realitou většinové společnosti. Psychedelika, respektive jejich vliv na (ne)vědomí, má moc vyvrátit představy, že jsme separovaní, existenci konkurence, antropocentrizmu atp. Dokáží zcela změnit lineární uspořádání času a prostoru, standardizaci sociálních rolí a hodnot. Narušují oficiální verzi takřka čehokoliv, čemu jsme učeni – mytologie naší civilizace, lidskost, vztahy, vesmír, dobro a zlo… Co je potom pravda? To, co nám změněný stav vědomí ukáže jako pravdu, nebo to, do čeho se běžně budíme na zvuk budíku? Má smysl žít ve lži, pokud věřím pravdě na tripu?

David Hmíra
17. 8. 2021


Zdroje:

(1) HICKS, Bill. Quote [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://www.goodreads.com/quotes/566179-always-that-same-lsd-story-you-ve-all-seen-it-young
(2) L. POTASH, J. Drugs as Weapons Against Us : the CIA’s Murderous Targeting of SDS, Panthers, Hendrix, Lennon, Cobain, Tupac, and Other Leftists. Trine Day, 2015. ISBN 1937584925.
(3) DIPAOLO, M. LSD and The Hippies: A Focused Analysis of Criminalization and Persecution In The Sixties. Pitjournal.unc.edu [online]. 2018 [cit. 2020-09-29]. Dostupné z: http://pitjournal.unc.edu/content/lsd-and-hippies-focused-analysis-criminalization-and-persecution-sixties
(4) L. POTASH, J. Drugs as Weapons Against Us : the CIA’s Murderous Targeting of SDS, Panthers, Hendrix, L
(5) It’s Time for the U.S. to Decriminalize Drug Use and Possession [online]. Drug Policy Aliance, 2017 [cit. 2021-01-06]. Dostupné z: https://drugpolicy.org/resource/its-time-us-decriminalize-drug-use-and-possession
(6) JABBOUR, D. Psychedelic Society Goes Global. Maps.org [online]. 2014 [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://maps.org/news/bulletin/articles/385-bulletin-spring-2014/5582-psychedelic-society-goes-global
(7) MONTGOMERY, B. Psychedelic Education and Social Media. Maps.org [online]. 2014 [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://maps.org/news/bulletin/articles/385-bulletin-spring-2014/5582-psychedelic-society-goes-global
(8) PECK, J.: Could drugs help us save planet? Https://www.opendemocracy.net/ [online]. 2020 [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/psychedelics-systems-change-could-drugs-help-us-save-planet/Chcete podpořit výzkum psychedelik v České republice? Můžete tak učinit skrze PSYRES Nadační fond pro výzkum psychedelik: www.psyresfoundation.eu. Děkujeme.