Rubriky
Blog

Psychedelika a sex

Psychedelické látky jsou známé svými účinky při léčbě deprese, úzkostí, ale například i v léčbě psychologických důsledků traumatických zážitků. Mohou psychedelika pomoci i v sexuální oblasti? Je vůbec možné se během psychedelické zkušenosti věnovat sexuálním praktikám? V tomto článku si povíme, zda a jak mohou být psychedelika v této oblasti nápomocná.

Když se řekne spojení psychedelika a sex, možná vás jako první napadne MDMA. Tato látka byla poprvé syntetizována v roce 1912 pro společnost Merck, ale teprve v 70. letech 20. století Alexander „Sasha“ Shulgin tuto látku resyntetizoval a objevil její potenciál jako terapeutické pomůcky. MDMA se stala známou díky svým účinkům, které vyvolávají hluboké pocity empatie a propojení s jinými bytostmi, stejně jako pocity lásky a soucitu k sobě samému. Terapeuti ji začali nenápadně používat při párové terapii, protože v té době šlo o neregistrovanou látku. Máme tedy desítky let důkazů a praxe, které naznačují, že MDMA může být v terapeutickém prostředí bezpečná a účinná.

Slangové označení „extáze“ si vysloužila z nějakého důvodu. Po konzumaci této látky se může dostavit pocit intenzivní euforie a blaženosti či všeobjímající lásky. Mnoho osob, které látku zakusily, si tyto emoce spojují také se sexem. Než DEA  (Drug Enforcement Administration, česky Úřad pro potírání drog) v květnu 1985 vyhlásila pro MDMA mimořádnou klasifikaci v seznamu I, používali psychoterapeuti tuto látku v párovém poradenství, aby usnadnili komunikaci a citovou intimitu. Existují důkazy z párové terapie, které naznačují, že MDMA může párům pomoci komunikovat spolu bez obav a vyslechnout a obejmout partnera způsobem, který je pro ně nemožný, pokud vycházejí z místa strachu nebo potřeby obrany.

MDMA je pravděpodobně nejznámější látkou pro posílení sexuálního prožitku. Zvýšené sexuální uspokojení však ne vždy znamená více orgasmů. Výzkum naznačuje, že MDMA zvýšilo sexuální touhu u 90 % účastníků. Stejná studie však říká, že erekce byla narušena u 40 % mužských účastníků. Osoby jiného než mužského pohlaví se shodovaly, že větším přínosem při užívání MDMA bylo uspokojení po stránce duchovní a emocionální než tělesné.

Fyzické pocity mohou být vzrušující, ale nejpozoruhodnějším zážitkem pro účastníky zmíněného výzkumu byla větší emocionální intimita. „… Nejlépe to mohu popsat tak, že to bylo nejúžasnější citové spojení, jaké jsem kdy cítil. Viděl jsem a cítil ohňostroj! Je to prostě emocionální spojení, které na ničem jiném nezažijete… „, vypráví jeden z respondentů. Orgasmy při užívání psychedelických látek jsou jistě mezi uživateli pozorovány, lidé toužící po tomto zážitku by do něj měli vstupovat s vědomím, že největší potěšení může být spíše emocionální než fyzické.

Zásadní roli v tom, jak příjemný bude sexuální zážitek na psychedelikách, samozřejmě hraje psychické rozpoložení, prostředí a dávkování. Sex během psychedelické zkušenosti je eticky problematický fenomén, a proto se dostáváme na tenký led, pakliže lidé prožívající psychedelickou zkušenost dají souhlas. Existuje riziko, že souhlas v takovém momentu není s plným vědomím. Pokud užíváte psychedelické látky s partnerem, je důležité se poradit o hranicích předem. Podobné pravidlo aplikujte i v případě dotyku. Pokud máte nutkání se někoho během psychedelické zkušenosti dotknout, zeptejte se, buďte ale vždy opatrní a zdrženliví. V situaci, kdy užívá psychedelika více osob, je rozumná přítomnost střízlivého sittera, který by měl zabránit jakýmkoliv nežádoucím okolnostem, včetně potenciálně nevítaných dotyků. .

Ačkoli je MDMA tedy v tomto ohledu látkou nejznámější, lidé používají ke zvýšení sexuálního uspokojení i další psychedelika jako LSD, 2C-B, 5-MeO-MiPT nebo psilocybin.

Současný výzkum psilocybinu je velice slibný. Neexistují sice studie, které by se přímo zabývaly možným vlivem psilocybinu na sexualitu, ale výzkumy naznačují, že by mohlo být několik možností využití v sexuální terapii. Bylo prokázáno, že psilocybin snižuje nebo zcela odstraňuje existenciální úzkost a distres a zvyšuje otevřenost (definovanou jako zvýšenou schopnost fantazie, oceňování estetiky, pocitů a zvýšenou toleranci). Vědkyně Dr. Katherine MacLeanováse psilocybinem intenzivně zabývala a prokázala, že i jediné sezení s psilocybinem, které u uživatele vyvolalo mystický zážitek, může změnit osobnostní rysy, a to téměř okamžitě a hlouběji, než k tomu dochází po deseti letech u průměrného dospělého člověka. Psilocybin může pomoci v případě problematického vnímání obrazu vlastního těla, úzkostí související se sexuálním výkonem a pocity studu. Klienti mohou zažívat pocit, že rozkoš je něco, co si mohou dovolit a prožívat celkově vyšší sexuální blaho.

Psychedelická terapie by mohla výrazně prospět osobám, které přežily sexuální napadení. Podle organizace RAINN (největší národní organizace bojující proti sexuálnímu násilí) pociťuje 94 % znásilněných žen během dvou týdnů po znásilnění příznaky posttraumatické stresové poruchy (PTSD), 30 % žen hlásí příznaky PTSD 9 měsíců po znásilnění a 33 % znásilněných žen uvažuje o sebevraždě. Pro člověka s posttraumatickou stresovou poruchou vzniklou v důsledku sexuálního napadení je nesporně obtížné prožívat intimní chvíle s milujícím partnerem, obzvlášť pokud se při nich vynoří traumatické představy.

MDMA se zdá být vysoce účinná při odstraňování příznaků posttraumatické stresové poruchy s velmi krátkou dobou trvání léčby u klientů, kteří si takovou zkušeností prošli. Vyvolává v těle mimořádně příjemné pocity, které jim umožňují plně procítit jejich propojení s vlastním tělem. Zvyšuje empatii a snižuje stud, čímž klientům usnadňuje prožívat své tělo jako bezpečné místo.

Psychedelika zažívají aktuálně velký rozmach, a tak je možné, že je budeme moct v budoucnu potenciálně využít i k léčbě sexuálních delikventů. Klinické důkazy naznačují, že psychedelika mohou být příležitostí ke skutečné, trvalé změně osobnosti a také vyvolat hluboké pocity empatie a propojení s ostatními.

Eva Zientková
Česká psychedelická společnost